a place for sharing collaborative practices

9:00 AM - 5:00 PM (CET)

Monday to Friday

Kolektivna moč Preko sodelovalnih in partnerskih pristopov
vam pomagamo ponovno odkriti
kolektivno moč in inteligenco.
PREBERI VEČ Kolektivna moč Preko sodelovalnih in partnerskih pristopov
vam pomagamo ponovno odkriti
kolektivno moč in inteligenco.
Upravljanje sodelovalnih poslovnih
odnosov in ISO 44001
ISO 44001 izboljša učinkovitost in
konkurenčnost vaše organizacije.
PREBERI VEČ Upravljanje sodelovalnih poslovnih
odnosov in ISO 44001
ISO 44001 izboljša učinkovitost in
konkurenčnost vaše organizacije.

Rezervirajte 20 minutno brezplačno spletno posvetovanje

Rezervirajte termin

Kolektivna moč

Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja in tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti.

Inovativnost

Dobri partnerski odnosi spodbujajo pritok in razvoj talentov ter s tem povečujejo inovativnost znotraj partnerskega ekosistema.

Zakaj načrtno upravljanje poslovnih odnosov?

Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov je zaradi kompleksnosti in raznolikosti sodelovalnih partnerskih oblik zahtevno in večplastno.

Nedavno sprejet mednarodni standard ISO 44001 potrjuje naraščajoč pomen sodelovalnih poslovnih modelov v vsakdanji poslovni praksi.

View More

Zmanjšanje stroškov

Načrtno upravljanje poslovnih odnosov optimizira procese med partnerji, izboljša učinkovitost in s tem zmanjšuje stroške.

Stabilnost

Dobro vodeni sodelovalni odnosi dajejo partnerjem stabilnost tudi v morebitni krizni situaciji znotraj ali zunaj sistema.

Holistični pristop k upravljanju poslovniih odnosov

VPOGLED V TRENUTNO POSLOVNO SITUACIJO

Na osnovi vpogleda v trenutno poslovno situacijo pripravimo priporočila za razvoj in upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov.

 • analiza obstoječih odnosov s poslovnimi partnerji ali člani mrež;
 • analiza obstoječe poslovne problematike, razvojne strategije in projektov;
 • priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev in mrež;
 • predlog morebitnih novih in inovativnih sodelovalnih poslovnih modelov;
 • priporočila za načrtno izgrajevanje kolektivne inteligence;
 • priporočila za izboljšanje upravljanja poslovnih odnosov v skladu z ISO 44001 standardom.

RAZVOJ SODELOVALNIH POSLOVNIH MODELOV

Prenova obstoječega sistema upravljanja poslovnih odnosov ter razvoj novih partnerstev, poslovnih modelov, procesov in orodij.

 • interno usposabljanje in mentorstvo ključnih kadrov;
 • prenova obstoječih ali izdelava novih partnerskih strategij in poslovnih modelov;
 • prenova ali izdelava organizacijskih in drugih podlag za upravljanje poslovnih odnosov;
 • iskanje partnerjev, dogovori s potencialnimi partnerji ter končna izbira partnerjev;
 • razvoj in/ali uvedba uporabe sodobnih sodelovalnih orodij;
 • priprava podlag za pridobitev mednarodnega standarda ISO 44001.

UPRAVLJANJE IN NEGOVANJE POSLOVNIH ODNOSOV

Priporočamo transparentnost, hitro odzivnost ter periodično preverjanje dodane vrednosti za vse vpletene partnerje.

 • zagotavljanje informiranja, komunikacije ter izmenjave problematike in novih pobud;
 • periodično spremljanje in preverjanje dodane vrednosti za vse vpletene partnerje;
 • spremljanje trendov, iskanje novih priložnosti in posodabljanje obstoječe strategije;
 • uvajanje novih priložnosti, novih partnerstev in poslovnih modelov;
 • zagotavljanje prepoznavnosti partnerstva v splošni in strokovni javnosti;
 • prevzem vodenja oz. upravljanja partnerskih in/ali članskih mrežnih sistemov.

Rezervirajte 20 minutno brezplačno spletno posvetovanje

Rezervirajte termin

Najnovejši prispevki

Na tej spletni strani objavljamo prispevke, povezane s tematiko sodelovalnih in partnerskih poslovnih modelov.
Nekateri prispevki so bili že predhodno objavljeni na našem centralnem strokovnem poslovno-razvojnem portalu “WOTRA Fokus – Razvojni Navigator“, kjer se dotikamo tudi drugih aktualnih poslovnih tem.

Z sodobnimi tehnologijami in inovativnimi poslovnimi modeli do številnih prodajnih poti

Z rastjo vpliva spletnih medijev na marketing in prodajo se povečuje tudi število digitalnih prodajnih poti in raznolikost prodajnih modelov[...]

Preberi več
Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

V letu 2017 je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz.[...]

Preberi več
Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne[...]

Preberi več
11 aprila, 2020
Poslovni ekosistemi kot odgovor na prepletenost poslovnih odnosov in procesov

Sodelovalni poslovni modeli predstavljajo velik strateški izziv vsakega podjetja. Odnosi z dobavitelji, zunanjimi izvajalci, prodajno mrežo, kupci, sledljivci na spletnih[...]

Preberi več
10 aprila, 2020
Upravljalski razvojni izzivi sodelovalnih poslovnih odnosov

Moja študijska in karierna pot me je vodila od razvoja informacijskih sistemov ter s tem povezanimi organizacijskimi vidiki, razvoja poslovno-podpornih[...]

Preberi več
Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so[...]

Preberi več
Scroll Up