a place for sharing collaborative practices

9:00 AM - 5:00 PM (CET)

Monday to Friday

Sodelovalni modeli
Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne namene. Običajno pa podjetje tega vedenja oz. znanja o ustrezni primerni obliki povezovanja ali kasneje[...]

Read More
Scroll Up