a place for sharing collaborative practices

9:00 AM - 5:00 PM (CET)

Monday to Friday

Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne namene.

Običajno pa podjetje tega vedenja oz. znanja o ustrezni primerni obliki povezovanja ali kasneje izvedbi, nima. Vladne podpore se običajno nanašajo bodisi na grozde ali tehnološke platforme, druge oblike praktično niso promovirane. To je sicer v določenih primerih primerno, s stališča svetovalcev in podjetij pa je to hkrati tudi “past”, saj se predvsem mala in srednje-velika podjetja ne odločajo hkrati ali pa samo tudi za druge oblike oz. vrste povezovanja, ki so morda za njihov lasten primer še celo bolj primerne. Po mojem prepričanju, primerna oblika ali morda več oblik povezovanja hkrati, kot tudi temu primeren management še kako resno vpliva na razvoj ali celo konkurenčnost posameznega podjeta oz. skupino povezanih podjetij.

Author
Irena Rezec

I am an expert with 30+ years of experience both in the public as well as the private sector in Slovenia and abroad. My great advantage lies in knowing and understanding different domains expertise and sectors, different levels of business in the broader international context, digital solutions and diverse traditional and digital marketing and sales channels. Therefore, all the advantages come into force in areas where a strategic perspective, multidisciplinary skills, collaborative and partnership business models, digital and traditional methods, channels and tools are intertwined.

Scroll Up