a place for sharing collaborative practices

9:00 AM - 5:00 PM (CET)

Monday to Friday

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

V letu 2017 je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems – Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov – Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v sodobnem poslovanju.

Posameznih formalnih in neformalnih oblik poslovnih partnerstev in sodelovalnih poslovnih modelov je veliko, njihovo upravljanje pa za podjetja kot tudi druge organizacije postaja zelo kompleksno.

V Sloveniji se podjetja še ne zavedajo pomena dobrega načrtovanja in upravljanja s partnerstvi, v tujini pa to predstavlja poleg tehnoloških inovacij glavni konkurenčni dejavnik, ki posega v primeru novih sodelovalnih poslovnih modelov tudi v inovacije v storitvah (npr. v organizacijske, upravljalske in druge poslovno-storitvene inovacije). V letu 2017 sprejet mednarodni standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij.

Standard je uporaben:

  • v vseh podjetjih, vseh sektorjev in velikosti v različnih fazah razvoja ter na vseh poslovnih področjih. Odvisno od namena partnerstva (npr. internacionalizacija, nakup surovin, odnosi s podizvajalci, odnosi s prodajno mrežo, pridobivanje sredstev/investitorji idr.) so poslovna partnerstva bolj ali manj kompleksna in upravljanje z njimi bolj ali manj zahtevno;
  • v javnem sektorju večjih sistemov (npr. železnice), v primerih javno-zasebnega partnerstva in drugih primerih;
  • v združenjih, poslovnih mrežah, zadrugah in drugih organizacijah, katerim je sodelovanje in povezovanje pomembno za njihovo rast.

V okviru podjetja WOTRA smo aktivni na tem področju že vrsto let, kjer spremljamo razvoj standarda že od vsega začetka (BSI 11000 – nacionalni standard Združenega kraljestva kot predhodnica mednarodnega standarda ISO 44001). S tematiko povezovanja in sodelovanja in sorodnimi temami smo aktivni na domačih in mednarodnih konferencah ter preko predavanj in svetovanj v Sloveniji in tujini.

Za dodatna vprašanja smo vedno na voljo preko kontaktnih naslovov, prikazanih na tej spletni strani ali preko obrazca Poizvedba.

Author
Irena Rezec

I am an expert with 30+ years of experience both in the public as well as the private sector in Slovenia and abroad. My great advantage lies in knowing and understanding different domains expertise and sectors, different levels of business in the broader international context, digital solutions and diverse traditional and digital marketing and sales channels. Therefore, all the advantages come into force in areas where a strategic perspective, multidisciplinary skills, collaborative and partnership business models, digital and traditional methods, channels and tools are intertwined.

Scroll Up