a place for sharing collaborative practices

9:00 AM - 5:00 PM (CET)

Monday to Friday

collaborate2shine
Z sodobnimi tehnologijami in inovativnimi poslovnimi modeli do številnih prodajnih poti

Z rastjo vpliva spletnih medijev na marketing in prodajo se povečuje tudi število digitalnih prodajnih poti in raznolikost prodajnih modelov ter s tem njihov vpliv na prodajo izdelkov in storitev. Še več, tudi tradicionalni prodajni kanali se spreminjajo in prilagajajo svoje poslovne modele digitalnim trendom. Povezujejo pa se[...]

Read More
Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001

V letu 2017 je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v[...]

Read More
Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska sodelovalna in povezovalna strategija, ki, med drugim, opredeljuje potencial posameznikov, podjetij in organizacij v posamezni povezavi (lahko tudi regiji) ali tudi izven nje[...]

Read More
11 aprila, 2020
Poslovni ekosistemi kot odgovor na prepletenost poslovnih odnosov in procesov

Sodelovalni poslovni modeli predstavljajo velik strateški izziv vsakega podjetja. Odnosi z dobavitelji, zunanjimi izvajalci, prodajno mrežo, kupci, sledljivci na spletnih socialnih omrežjih ali celo z zunanjimi inovatorji postajajo zelo kompleksni. V zadnjih letih so se notranje in relativno samostojne poslovne funkcije začele prepletati z zunanjim svetom ter brisati meje[...]

Read More
10 aprila, 2020
Upravljalski razvojni izzivi sodelovalnih poslovnih odnosov

Moja študijska in karierna pot me je vodila od razvoja informacijskih sistemov ter s tem povezanimi organizacijskimi vidiki, razvoja poslovno-podpornih storitev na nacionalnem oz. vladnem, evropskem in mednarodnem nivoju, vse do svetovalnih storitev razvitih znotraj lastnega podjetja, v katerem povezujem vsa dosedanja znanja in izkušnje. Že zelo kmalu[...]

Read More
Velika raznolikost sodelovalnih in partnerskih modelov

Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne namene. Običajno pa podjetje tega vedenja oz. znanja o ustrezni primerni obliki povezovanja ali kasneje[...]

Read More
Scroll Up